• 1
 • 2
 • 3

අපි ගැන

නිංෙබෝ Sinotech ස්වයංක්රීය උපකරණ Co., Ltd. 2014 වසරේ දී ස්ථාපිත කරන ලදී, අපි ප්රධාන වශයෙන් සම්මත නොවන ස්වයංක්රීය යන්ත්ර සූත්ර මෙන්ම ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදන පේලි සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇත.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
 • පිළිබඳ
 • ලක්ෂණය නිෂ්පාදන

  තව

  අපි යන්ත්ර නිෂ්පාදකයා වන අතර, අප යන්ත්ර පරිශීලක

  ගැටලු ඔබ වෙත පැමිණ පෙර අප ප්රශ්න විසඳා

  Our sister company start producing paint roller brush since year 2008, 95% of the paint roller was for exporting to country like U.S. and Europe, with the growing of business, we started to invest on machines for stable quality and higher efficiency, we were buy machines from China and Europe by that time but problems continues to happen and we have to call the factories for repairing.
  වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
  NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හෘද